Eventos

COM TRAMITAR UN PARC SOLAR FOTOVOLTAIC A CATALUNYA … I ENCERTAR-LA A LA PRIMERA!

Presencial
Fecha
13 dic 2023
Horario
09:00 - 14:30
Localidad
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, Vía Laietana 39. 08003 Barcelona

Passats dos anys des de l’aprovació del Decret Llei 24/2021, d'acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, l’administració catalana ha fet el desplegament de les condicions de disseny de les plantes solars fotovoltaiques segons els diferents vessants que influeixen en un projecte.

Aquest nivell de detall, inèdit fins fa poc, obliga als promotors a formar-se en aquestes noves condicions i traslladar-les a la documentació que lliura a l’administració catalana per a l’avaluació del projecte. Igualment, els serveis tècnics de l’administració s’han hagut de preparar per a comprovar el compliment d’aquests criteris.

Per a que això pugui passar la informació lliurada ha de ser suficient. Aconseguir que aquesta ho sigui està portant a administració i promotors una feixuga càrrega de gestions administratives que no porten a millorar als projectes sinó tot just a poder-los avaluar.

L’objectiu del taller “COM TRAMITAR UN PARC SOLAR FOTOVOLTAIC A CATALUNYA … I ENCERTAR-LA A LA PRIMERA!” és aportar als participants de manera interactiva la informació necessària per a presentar expedients de manera suficient, de la mà de tècnics de l’administració amb l’expertesa en cada vessant. El taller conclou amb una proposta UNEFCAT per a una relació de documents, índexs i continguts específics que compleix amb aquesta suficiència.

Dos años después de la aprobación del Decreto Ley 24/2021, de aceleración del despliegue de las energías renovables distribuidas y participadas, la administración catalana ha llevado a cabo el despliegue de las condiciones de diseño de las plantas solares fotovoltaicas según los diferentes aspectos que influyen en un proyecto.

Este nivel de detalle, inédito hasta hace poco, obliga a los promotores a formarse en estas nuevas condiciones y trasladarlas a la documentación que entregan a la administración catalana para la evaluación del proyecto. De igual manera, los servicios técnicos de la administración han tenido que prepararse para verificar el cumplimiento de estos criterios.

Para que todo ello pueda suceder, la información entregada debe ser suficiente. Lograr que esto sea así está llevando a la administración y a los promotores una pesada carga de trámites administrativos que no conducen a mejorar los proyectos, sino apenas a poder evaluarlos.

El objetivo del taller "COMO TRAMITAR UN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EN CATALUÑA ... ¡Y ACERTAR A LA PRIMERA!" es proporcionar a los participantes de manera interactiva la información necesaria para presentar expedientes de manera suficiente, de la mano de técnicos de la administración con experiencia en cada aspecto. El taller concluye con una propuesta UNEFCAT para una relación de documentos, índices y contenidos específicos que cumple con esta suficiencia.

 

Localització

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya 

Vía Laietana 39. 08003 Barcelona

 

Preu

Socis: 100€ + IVA

No socis: 130€ + IVA

 

 

Reserva la teva plaça aquí!

9:00h - Benvinguda

Sra. Helena Badger, Delegada UnefCat, ACCIONA Energía

 

9:15h - Inauguració

Sr. Oriol Anson, Secretari d’Agenda Rural

 

9:30h - Procediment administratiu aplicable als parcs solars fotovoltaics

Sra. Assumpta Farran, Directora General d’Energia

 

Bloc I: Modera Sr. Frederic Andreu, Conseller territorial UNEFCAT, Solastradex

10:00h - Documents, formularis i processos per a la sol·licitud d’autorització administrativa

Sra. Rosana Ripoll, Direcció General d'Energia

10:20h - Preguntes

10:30h - Contingut i detall de la memòria tècnica per a autorització administrativa prèvia i de construcció

Sra. Rosana Ripoll, Direcció General d'Energia

10:50h - Preguntes

 

Bloc II: Modera Sr. Santi Altimiras, Conseller territorial UNEFCAT, Altimiras Enginyers

11:00h - Contingut i detall del Document Ambiental

Sr. Antoni Sorolla i Sr. Jordi Solina, Direcció General de Medi Natural

11:20h - Preguntes

11:30h - Contingut i detall del Projecte d’Actuació Específica

Sr. Francesc Xavier Rehues, Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

11:50h - Preguntes

 

12:00h - Pausa café

 

Bloc III: Modera , Sr. Franc Comino, Conseller territorial UNEFCAT, Sonnen

 

12:30h - Contingut i detall del Document d’Anàlisi d’Afectacions Agràries

Sr. Antoni Enjuanes, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

12:50h - Preguntes

13:00h - Contingut i detall de la Documentació necessària per a la vessant de patrimoni cultural

Sra. Maria Teresa Miró, Direcció General del Patrimoni Cultural

13:20h - Preguntes

13:30h - Contingut i detall del Document Pla de prevenció d’incendis forestals

Sr. Enric Vadell, Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

13:50h - Preguntes

 

14:00h - Taula de debat i preguntes: Recomanacions de procediment administratiu

Sra. Rosana Ripoll, Direcció General d’Energia

Sr. Antoni Sorolla i Sr. Jordi Solina, Direcció General de Medi Natural

Sr. Francesc Xavier Rehues, Direcció General d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura

Sr. Antoni Enjuanes, Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

Sra. Maria Teresa Miró, Direcció General del Patrimoni Cultural

Sr. Enric Vadell, Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi

 

14:30h - Presentació del Segell “Contingut UNEFCAT”

 Salvador Salat, Delegat UnefCat, Sunowatt

Inscripción

En caso de ser asociado, puedes acceder a tu cuenta para contar con el precio para asociados o seleccionar la opción “Si” en el botón inferior.

Datos de facturación

Participantes

Precio:
IVA incluido

Las inscripciones para el evento se encuentra fuera de plazo

Solicita más información

Código de verificación
Esta web emplea cookies. Si continúas navegando entendemos que aceptas nuestra Política de cookies.